علی شهسواری کاراته کا

علی شهسواری | زندگی ورزشی (کاراته)

آغاز کاراته در سال 1387 اتفاق افتاد و باعث شد تا ابد تکه ای از وجودم باشد.

در این صفحه می توانید نقشه راه یک کاراته کا را از آغاز تا مربیگری مشاهده نماییید.

علی شهسواری-کاراته

کمربند زرد

اخذ کمربند زرد در تاریخ یکم شهریور ماه سال1389 به شماره حکم 84833269

علی شهسواری-کاراته

کمربند نارنجی

اخذ کمربند نارنجی در تاریخ یکم مهر ماه سال1389 به شماره حکم 84833306

علی شهسواری-کاراته

کمربند آبی

اخذ کمربند آبی در تاریخ سی و یکم خرداد ماه سال1390 به شماره حکم 84833263

علی شهسواری-کاراته

کمربند سبز

اخذ کمربند سبز در تاریخ دوم مهر ماه سال1390 به شماره حکم 84833275

علی شهسواری-کاراته

کمربند بنفش

اخذ کمربند بنفش در تاریخ دوازدهم دی ماه سال1390 به شماره حکم 84833388

علی شهسواری

کمربند قهوه ای

اخذ کمربند قهوه ای در تاریخ یکم شهریور ماه سال1391 به شماره حکم 84832211

علی شهسواری-کاراته

کمربند قهوه ای

اخذ کمربند قهوه ای (حکم فدراسون) در تاریخ یکم شهریور ماه سال1391 به شماره حکم 125942

علی شهسواری-کاراته

کمربند مشکی دان یک

اخذ کمربند مشکی (دان یک) در تاریخ سی ام فروردین ماه سال1392 به شماره حکم 83831247

علی شهسواری-کاراته

کمربند مشکی دان یک

اخذ کمربند مشکی (دان یک) (حکم فدراسیون) در تاریخ دوازدهم آذر ماه سال1392 به شماره حکم 15918410070701

علی شهسواری-کاراته

کمربند مشکی دان دو

اخذ کمربند مشکی (دان دو) در تاریخ سی ام شهریور ماه سال1393 به شماره حکم 184120588