علی شهسواری | سوابق کاری

شروع کار و فعالیت اقتصادی در فضای مجازی یا دورکاری علی شهسواری به سال های قبل تر برمی گردد و در بند زیر به سوابق شغلی رسمی می پردازیم.

فعالیت در مجموعه کافی نت و خدمات اداری سپنتا

در سمت  دستیار مسئول دفتر

تهران (پونک)

(1397-1398)

فعالیت در شرکت خدمات و طراحی وب مهندسی وب ایران 

در سمت کارشناس فنی امور سئو

تهران(شهرزیبا)

(1398-1400)

فعالیت در شرکت خدمات و طراحی وب (وب و مب)

در سمت مدیریت تیم تولید محتوا و کارشناس سئو

تهران(کوی فردوس)

(1400 – هم اکنون)
علی شهسواری,وب و مب
علی شهسواری,مهندسی وب
علی شهسواری,سپنتا