علی شهسواری نویسنده

شروع فعالیت نویسندگی از سال 1398 و با همکاری در جمع آوری اطلاعات و منابع دسته اول برای کتاب

(کودک پروری اعتدال بین روانشناسی روز و فقه اسلامی)

شروع شد و باعث شد تا این راه ادامه پیدا کند.

هم اکنون کتاب (بانکداری الکترونیک ، بانکداری فردا)  در دست تالیف است.

به یاری خدا این کتاب به تالیف (علی شهسواری) در نیمه اول سال 1400

در انتشارات جالیز(مشهد) به چاپ اول خواهد رسید.

شما بی شک تمام تلاش علی شهسواری نویسنده را در این کتاب خواهید دید.

علی شهسواری,نویسندگی
علی شهسواری,نویسندگی