علی شهسواری | سوابق کاری

شروع کار و فعالیت اقتصادی در فضای مجازی یا دورکاری علی شهسواری به سال های قبل تر برمی گردد و در بند زیر به سوابق شغلی رسمی می پردازیم.
فعالیت در مجموعه کافی نت و خدمات اداری سپنتا
در سمت دستیار مسئول دفتر
تهران (پونک)
(1397-1398)

فعالیت در شرکت خدمات و طراحی وب مهندسی وب ایران
در سمت کارشناس فنی امور سئو
تهران(شهرزیبا)
(1398-1400)


فعالیت در شرکت خدمات و طراحی وب (وب و مب)


در سمت مدیریت تیم تولید محتوا و کارشناس سئو
تهران(کوی فردوس)
(1400 – هم اکنون)