نویسندگی علی شهسواری

شروع فعالیت نویسندگی از سال 1398 و با همکاری در جمع آوری اطلاعات و منابع دسته اول برای کتاب
(کودک پروری اعتدال بین روانشناسی روز و فقه اسلامی)
شروع شد و باعث شد تا این راه ادامه پیدا کند.

در سال 1402 کتاب علی شهسواری و محمد شهسواری به نام نئوبانک ها و آینده صنعت بانکداری در انتشارات جالیز مشهد به چاپ اول رسید و بزودی کتاب های دیگری از این نویسنده به چاپ خواهد رسید.